firma

A  A  A

Pracownia inżynierska Ciepły Dom powstała w 2008 roku jako firma jednoosobowa założona przez mgr inż. Annę Woroszyńską-Burzak, wieloletniego nauczyciela akademickiego Politechniki Lubelskiej.

Pracownia zajmuje się wykonywaniem audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji, opracowywaniem świadectw energetycznych dla istniejących obiektów i charakterystyk energetycznych dla nowoprojektowanych budowli, prowadzeniem wykładów dla studentów z zakresu ogrzewnictwa i wentylacji, ochrony atmosfery, niekonwencjonalnych źródeł energii, projektowaniem instalacji sanitarnych.

Stale współpracujemy ze specjalistami z Politechniki Lubelskiej.

Posiadamy uprawnienia w zakresie:

  • wykonywania świadectw energetycznych nr MI/ŚE/117/2009 wpis w rejestrze Ministerstwa Infrastruktury nr 441 - www.mi.gov.pl,
  • opracowywania audytów energrtycznych; wpis na listę ministerialną audytorów energetycznych - pozycja 323 - www.zae.org.pl.

Wszystkie wykonane przez nas audyty uzyskały pełną weryfikację Banku Gospodarstwa Krajowego.